0%

Samhold

Om oss

Minecraft

Med matteoppgaver som gir mestring.

Samspill

Sammen finner vi veien.

Mattemestring

Vi leker oss til læring!

Felleskap

Tillit og trivsel.

Gjermund Torkildsen, Rådgiver, Statped sørøst

"Thedins prosjekt er spennende og et godt startpunkt for et videre arbeid. Det har de senere år vært et stort fokus på frafall i videregående opplæring, blant annet gjennom NY GIV. Elever med konsentrasjonsvansker faller ofte utenfor slike innsatser, og Thedins arbeid er derfor viktig. For at potensialet i prosjektet skal bli realisert kreves det imidlertid at Thedin får anledning, gjennom blant annet økonomisk støtte, til å utvikle aspekter av prosjektet ytterligere. Forum for matematikkmestring er positive til videre faglige drøftinger." - Forum for matematikkmestring

Pia Elverhøi, medlem av Ludvigsensutvalget "fremtidens skole"

"Mattemestringsprosjektet ser ut til å møte kravene for god læring i forhold til "21st Century Skills", der den optimale læringsarenaen ligger i skjæringspunktet mellom elevenes faglige og sosiale ferdigheter. Kan denne metoden være en del av fremtidens skole?"

Jon Walstad. Leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

"Ut fra vår erfaring og vårt ståsted ser vi at prosjektet både faglig og gjennomføringsmessig er interessant. Det er preget av god forståelse for matematikkdidaktiske problemstillinger, spesielt rettet mot elever som av forskjellige årsaker har lærevansker i matematikk. Vi gir derfor vår faglige tilslutning til intensjonen for prosjektet."

Bilde fra Battleships spillet i Minecraft

Minecraft-oppgave: Battleships (2 spillere)

Krav: En datamaskin med minecraft som deltagerne bruker sammen eller flere maskiner med minecraft hvor deltagerne spiller mot hverandre på en online server eller en lokal server (LAN). Analogt alternativ: Battleships spillet fra din lokale leketøysbutikk. Beskrivelse: Dette er et spill som kan fungere som en introduksjon for koordinatsystemet. To deltagere går til hvert sitt spillebrett
+ Read More

Bilde fra Linjeduell spillet i Minecraft

Minecraft-oppgave: Linjeduel (2 spillere)

Krav: Minst 2 terninger, en datamaskin med minecraft som deltagerne bruker sammen eller flere maskiner med minecraft hvor deltagerne spiller mot hverandre på en online server eller en lokal server (LAN). Analogt alternativ: Legoklosser og terninger. Beskrivelse: Dette er et spill som kan fungere som en introduksjon til “Linjekamp” spillet. To deltagere begynner med å
+ Read More

Bilde fra Linjekamp spillet i Minecraft

Minecraft-oppgave: Linjekamp (2 eller flere spillere)

Krav: Terninger, en datamaskin med minecraft som deltagerne bruker sammen eller flere maskiner med minecraft hvor deltagerne spiller mot hverandre på en online server eller en lokal server (LAN). Analogt alternativ: Legoklosser og terninger. Beskrivelse: I denne oppgaven har deltagerne som mål å bygge streker på et gulv med målene 20 x 30 klosser. Deltagerne
+ Read More

Bilde fra Arealkamp spillet i Minecraft

Minecraft-oppgave: Arealkamp (2 eller flere spillere)

Krav: Terninger, en datamaskin med minecraft som deltagerne bruker sammen eller flere maskiner med minecraft hvor deltagerne spiller mot hverandre på en online server eller en lokal server (LAN). Analogt alternativ: Legoklosser og terninger. Beskrivelse: I denne oppgaven har deltagerne som mål å bygge arealer på et gulv med målene 20 x 30 klosser. Deltagerne
+ Read More

Bilde fra Volumkamp spillet i Minecraft

Minecraft-oppgave: Volumkamp (2 eller flere spillere)

Krav: Terninger, en datamaskin med minecraft som deltagerne bruker sammen eller flere maskiner med minecraft hvor deltagerne spiller mot hverandre på en online server eller en lokal server (LAN). Analogt alternativ: Legoklosser og terninger. Beskrivelse: I denne oppgaven har deltagerne som mål å bygge volumer av klosser i en hul glassboks med målene 20 x
+ Read More

Bilde fra Gladiatorbingo spillet i Minecraft

Minecraft-oppgave: Gladiatorbingo! (2 til 4 spillere)

Dette er et spill utviklet av to elever på Mattemestringskurset 2015: Alfred og Amanda. Krav: 2 terninger i forskjellig farge, helst Blå og Lilla terninger. To til fire maskiner med minecraft på samme lokale eserver (LAN) eller server på nettet. Beskrivelse: Dette er et lite brettspil med 10 felter, hvor hvert felt har 4 striper i
+ Read More

Skjermskudd fra VG.no sin reportasje om Minecraft i skolen.

Minecraft i skolen

Det er flere som får øynene opp for mulighetene minecraft kan gi. Det er ekstra morsomt når elevene får ta initiativet slik de har fått på denne skolen.  

Bilde fra klaffespillet i Minecraft.

Minecraft-oppgave: Klaffespill

Flipperspillet er en minecraft-versjon av et trespill som kalles «Shut the box» på Engelsk og noen ganger «flipperspill» på Norsk.   Lars Thedin har brukt en 4-spiller versjon av dette spillet i sine mattemestring kurs i flere år. Man bruker følgende regler: «Spillerne slår to terninger. Klafferne med tallene som tilsvarer antall øyne på terningene,
+ Read More

Bilde fra byggmester spillet i Minecraft.

Minecraft-oppgave: Byggmester

I denne oppgaven lærer eleven å måle lengde, bredde og høyden til hus bygd i minecraft. Utviklet av: Tobias Andersen, TurboDevs AS Last ned zippet world: Byggmester Guide for hvordan bruke nedlastede oppgaver.

Bilde fra brøkoppgave-spillet i Minecraft.

Minecraft-oppgave: Brøk

I denne oppgaven benytter vi klosser i minecraft for å vise hvordan ulike brøker kan visualiseres. Utviklet av: Tobias Andersen, TurboDevs AS Last ned zippet world: Brøk Guide for hvordan bruke nedlastede oppgaver.

1 2 3