Minecraft-oppgave: Linjekamp (2 eller flere spillere)

Krav:

Terninger, en datamaskin med minecraft som deltagerne bruker sammen eller flere maskiner med minecraft hvor deltagerne spiller mot hverandre på en online server eller en lokal server (LAN).

Analogt alternativ:

Legoklosser og terninger.

Beskrivelse:

I denne oppgaven har deltagerne som mål å bygge streker på et gulv med målene 20 x 30 klosser. Deltagerne har ikke lov til å bygge strekene utenfor gulvet eller bygge strekene over andre deltagere sine streker. Lengden på streken avgjøres med terningkast hvor antal øyne på terningen tilsvarer antall byggeklosser i streken. Hver deltager velger sin egen farge på klossen for å bygge strekene.

Dersom man bruker to eller flere terninger, kan deltagerne selv velge hvor mange terninger man ønsker å kaste på sin tur. I utgangspunktet skal terningene plusses sammen, men dersom deltagerne har blitt enige om det på forhånd, kan man også trekke fra, gange sammen eller dele terningene. Dersom en deltager ender opp med en strek som er for lang til å kunne bygges uten å bygge utenfor gulvet eller over andre sine streker, er denne deltageren ute. Sistemann ut har vunnet spillet.
Det er også mulig å spille på et gulv med andre mål enn 20 x 30 klosser.

Eksempler:

Her er et eksempel hvor den første deltageren har kastet tre terninger og fått 2, 3 og 5 som legges sammen til 10. Deltageren har derfor laget en strek på 10 klosser.

2016-01-10_17.39.45

Her ser man en scenario hvor to deltagere spiller mot hverandre, og hvor deltageren med de lyseblå klossene har kastet 6, 6, 6 som legges sammen til 18. Desverre er det ingen ledige plasser på gulvet for en strek på 18 klosser, og deltageren har tapt.

2016-01-10_17.45.34

Denne oppgaven og flere andre oppgaver finnes også i oppgavehåndboken som kan lastes ned som PDF-fil fra elevressurser-siden.

Du kan laste ned Schematic fil for spillebrettet her: http://mattemestring.no/20×30.schematic

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *