Minecraft-oppgave: Arealkamp (2 eller flere spillere)

Krav:

Terninger, en datamaskin med minecraft som deltagerne bruker sammen eller flere maskiner med minecraft hvor deltagerne spiller mot hverandre på en online server eller en lokal server (LAN).

Analogt alternativ:

Legoklosser og terninger.

Beskrivelse:

I denne oppgaven har deltagerne som mål å bygge arealer på et gulv med målene 20 x 30 klosser. Deltagerne har ikke lov til å bygge arealene utenfor gulvet eller bygge arealene over andre deltagere sine arealer. Lengden og bredden på arealene avgjøres med to terningkast hvor antal øyne på terningen tilsvarer antall byggeklosser som skal brukes i lengden eller bredden.

Hver deltager kaster to terninger for bredde og to terninger for lengde.

Det er ikke anbefalt å bruke bare en terning siden dette kan ende opp med arealer med 1 kloss i lengde og 1 kloss i bredde som bare blir 1 kloss. Dersom man bruker terninger hvor det minste tallet som er mulig å kaste er større enn 1 kan disse brukes.

Hver deltager velger sin egen farge på klossen for å bygge arealene.

Dersom man bruker flere terninger enn to, kan deltagerne selv velge hvor mange terninger man ønsker å kaste på sin tur. I utgangspunktet skal terningene plusses sammen, men dersom deltagerne har blitt enige om det på forhånd, kan man også trekke fra, gange sammen eller dele terningene. Dersom en deltager ender opp med et areal som er for stort til å kunne bygges uten å bygge utenfor gulvet eller over andre sine arealer, er denne deltageren ute. Sistemann ut har vunnet spillet.

Det er også mulig å spille på et gulv med andre mål enn 20 x 30 klosser.

Eksempler:

Her er et eksempel hvor det er deltageren med de lyseblå klossene sin tur, og hvor deltageren har kastet 6, 6 for lengde og 4, 5 for bredde. Dette blir et areal på 12 i lengde og 9 i bredde, noe det ikke er plass til, og deltageren har derfor tapt.

Bilde fra Arealkamp spillet i Minecraft

I dette eksemplet har deltagerene på forhånd bestemt at man kan både plusse og gange terningene sammen, og den første deltageren fikk 4, 5 for lengde og 6, 5 for bredde noe som blir et areal på 20 i lengde og 30 i bredde. Noe som resulterer i at den andre deltageren tapte på første tur i spillet.

2016-01-11_22.52.30

Denne oppgaven og flere andre oppgaver finnes også i oppgavehåndboken som kan lastes ned som PDF-fil fra elevressurser-siden.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.