Minecraft-oppgave: Volumkamp (2 eller flere spillere)

Krav:

Terninger, en datamaskin med minecraft som deltagerne bruker sammen eller flere maskiner med minecraft hvor deltagerne spiller mot hverandre på en online server eller en lokal server (LAN).

Analogt alternativ:

Legoklosser og terninger.

Beskrivelse:

I denne oppgaven har deltagerne som mål å bygge volumer av klosser i en hul glassboks med målene 20 x 30 x 10 klosser. Deltagerne har ikke lov til å bygge volumene sine utenfor glassboksen eller bygge volumene innenfor andre deltagere sine volumer. Lengden, bredden og høyden på volumene avgjøres med to terningkast hvor antal øyne på terningen tilsvarer antall byggeklosser som skal brukes i lengden, bredden eller høyden.

 

Hver deltager kaster to terninger for bredde, to terninger for lengde og to terninger for høyde.

Det er ikke anbefalt å bruke bare en terning siden dette kan ende opp med volumer med 1 kloss i lengde, 1 kloss i bredde og 1 kloss i høyde som bare blir 1 kloss. Dersom man bruker terninger hvor det minste tallet som er mulig å kaste er større enn 1 kan disse brukes.

Hver deltager velger sin egen farge på klossen for å bygge volumene.

Dersom man bruker flere terninger enn to, kan deltagerne selv velge hvor mange terninger man ønsker å kaste på sin tur. I utgangspunktet skal terningene plusses sammen, men dersom deltagerne har blitt enige om det på forhånd, kan man også trekke fra, gange sammen eller dele terningene. Dersom en deltager ender opp med et volum som er for stort til å kunne bygges uten å bygge utenfor glassboksen eller innenfor andre sine volumer, er denne deltageren ute. Sistemann ut har vunnet spillet.

Det er også mulig å spille på et gulv med andre mål enn 20 x 30 klosser.

Eksempler

Her ser man to deltagere som har laget sine første volumer. Deltageren med lilla klosser har et volum på 4 i bredde, 6 i lengde og 6 i høyde mens deltageren med lyseblå klosser har et volum på 8 i bredde, 9 i lengde og 6 i høyde.

Bilde fra Volumkamp spillet i Minecraft

Her ser man et eksempel hvor deltageren med de lilla klossene har kastet 4,3 i bredde, 5,4 i lengde og 4,5 i høyde. Dette blir et volum på 7 i bredde, 9 i bredde og 9 høyde. Et slikt volum er det ikke plass til, og deltageren har tapt.

Bilde fra Volumkamp spillet i Minecraft

Denne oppgaven og flere andre oppgaver finnes også i oppgavehåndboken som kan lastes ned som PDF-fil fra elevressurser-siden.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.