For Elever

Noen få plasser igjen!

Ekstra informasjonsmøte
på Sandvika vgs onsdag 4 februar kl. 18 – 20

Påmelding gjøres på mail til lars.thedin@outlook.com

Vi følger opp suksessen med mattemestringskurs med nye kurs vårsemestret 2015. Kursene er tenkt for elever i barne- og ungdomsskolen med ADHD-diagnose som trenger stimulans til skolearbeid.

Med spill, leker og konkurranser lærer deltakerne teknikker og arbeidsformer slik at de lettere kan mestre skolearbeidet. Det er seks deltakere i hver gruppe. Arbeidet i gruppene har fokus på mestring og trygt fellesskap. Matematikk er valgt som fag fordi disse ferdigheter er en nøkkelfaktor for å fullføre skolen.

Mattemestringskursene settes opp på Nesodden, i Lørenskog og i Sandvika og begynner 1. uka i februar. Hver gruppe treffes to timer hver uke i femten uker. Med bidrag fra Ekstrastiftelsen sponser ADHD Norge de 30 først påmeldte. Disse, som må være hoved- eller husstandsmedlemer, betaler kun en egenandel på kr 1500. Så her er det først til mølla.

Kursene er utviklet av Lars Thedin, lektor i matematikk og naturfag, som selv fikk diagnosen ADHD i godt voksen alder. Hans oppdagelser om hvordan han fungerer og lærer med og uten medisin var utgangspunkt for to års utviklingsarbeid som ligger bak kursene.