Om MatteMestringskurset

Mattemestringskurs – lek som gir læring image002

Nye mattemestringskurs starter opp vårsemestret 2015. Kursene er laget for elever i barne- og ungdomsskolen med ADHD-diagnose som trenger stimulans til skolearbeid. Høstsemestret 2014 ble tilbudet gitt til 23 elever. 100% fullførte, samtlige opplevde aksept og fellesskap og fikk en positiv holdning til skole, læring og matematikk.

Med spill, leker og konkurranser lærer deltakerne teknikker og arbeidsformer slik at de lettere kan mestre skolearbeidet. Det er seks deltakere i hver gruppe. Arbeidet i gruppene har fokus på mestring og trygt fellesskap. Matematikk er valgt som fag fordi disse ferdigheter er en nøkkelfaktor for å fullføre skolen.

Mattemestringskursene settes opp på tre utvalgte steder i Oslo og Akershus. Hver gruppe treffes to timer hver uke i femten uker. Egenandelen er på kr 1500. ADHD Norge sponser våren 2015 de 30 først påmeldte til mattemestringskurs. Så her er det først til mølla.

Kursene er utviklet av Lars Thedin, lektor i matematikk og naturfag som selv fikk diagnosen ADHD i godt voksen alder. Hans oppdagelser om hvordan han fungerer og lærer med og uten medisin var utgangspunkt for to års utviklingsarbeid som ligger bak kursene.

Hvis du vil vite mer kan du melde deg på et introduksjonsseminar. 

Deltagelse er uforpliktende for at du skal få et inntrykk av hvordan vi jobber på kurskveldene. Seminaret er tenkt for at barn og foresatte skal få den felles opplevelse av lek og samspill som preger undervisningen.

Påmelding kan skje på introduksjonsseminaret. De 30 første påmeldte vil bli garantert plass.

Tid og sted: Tangenten Nesodden 17.01 kl 18-20 eller Sandvika vgs 29.01 kl 18-20


 

Sideansvarlig:

cropped-turbodevs-logo

Turbodevs AS   E-post: kontakt@turbodevs.no