Om Oss

Finansiering

‘MatteMestring’ og ‘MatteMestring på Nett’ er to prosjekter i regi av ADHD Norge, med støtte fra ExtraStiftelsen.

Prosjektet ‘MatteMestring’ er en kursrekke som arrangeres to ganger i året mellom 2014 og 2016. Kursene avholdes primært for barn og unge med ADHD.

logo_adhd_nyExtrastiftelsens logo


 

Organisering

En av støttefunksjonene for MatteMestrings-kursene har vært utvikling av spill og digitale hjelpemidler. Disse skal være en forlengelse av metodene brukt i kurset. I 2015 starter denne støttefunksjonen opp som et selvstendig prosjekt, ‘MatteMestring på Nett’. Lars Thedin har overordnet redaksjonelt ansvar for pedagogisk materiale i begge prosjektene. TurboDevs AS bidrar med prosjektstyring innen utviklingsarbeidet for nettressurser, spill og teknisk administrasjon.

Med oss i arbeidet har vi OTS Beta Labs, som bidrar med å arrangere LAN. Disse datafestene vil være en sentral arena for å gjennomføre flere av våre tiltak. For det er ikke bare kursdeltagere som får lære ved å leke. Utvikerne får også kombinere matematikk, samspill, praksisarbeid og underholdning.

Beta Labs Logo.


 

Prosjektmål

‘MatteMestring på Nett’ har som mål å samle læringsressurser innen mattematikk.

Det finnes store mengder med materiale på nett, som har blitt utviklet i regi av ulike politiske tiltak og initiativer. Vi ønsker at disse læringsressursene skal videreføres og tilgjengeliggjøres utover prosjekttiden til de enkelte prosjekter. Om ikke under ett banner, så med en standard for vurdering og presentasjon; slik at elever, lærere og alle som ønsker kan plukke oppgaver, spill og digitale læringsmidler for aktuelle læringsmål.