Samarbeidspartnere

  • Faglig- pedagogisk nettverk

Øvelser og metodikk i prosjektet er utviklet i samarbeid med lærere i barne- og ungdomsskolen. Disse er en del av det nettvert jeg har bygget opp i prosjektets forberedelsesfase.

 

  • Statped Sør Øst

I prosjektets forberedelsesfase har jeg innledet et samarbeid med Statped Sørøst, som er en spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. For å ivareta en faglig pedagogisk forankring har vi etablert et fagforum med meg selv og fem tilsatte i statped. I dialog med fagforumet har jeg utviklet et første utkast til en metodemanual, som er retningsgivende for undervisningen i mattegruppene.

Fagforumet i Statped Sørøst har uttrykt ønske om å følge en av mattegruppene i Oslo og Akershus. Når dette er klarert med berørte deltakere og foresatte vil jag gi klartegn for dette.

 

  • Turbodevs AS

Turbodevs AS er en nystartet IT-bedrift med interaksjon som spisskompetanse. En av gründerne er Nina Bauge, styremedlem i ADHD Norge Oslo. Turbodevs AS utvikler mellom annet hjelpemidler for målgruppen med kognitive utfordringer og lærevansker.

Turbodevs AS har tatt på seg ansvaret for å medvirke til drift av prosjektets nettside og å lage matteoppgaver i Minecraft til deltakerne på kurset. Turbodevs AS samarbeid med mattemestringsprosjektet er en del av prosjektet School Tool. Målet med School Tool er å gjøre skoleelever flinkere i matematikk og naturfag ved å bruke interaktive spill fritt tilgjengelig på nett som en læringsarena.

 

  • Khan Academy

Khan Academy er et ikke-kommersielt utdanningsnettsted grunnlagt av amerikaneren Salman Khan i 2006. Khan Academys mål er å sørge for «utdanning av høy kvalitet for alle overalt». Det er pr. dags dato verdens største nettsted i sitt slag. Nettstedets høyeste bskytter er m.a. Al Gore og Bill Gates.  Turbodevs AS og Mattemestringprojektet er i dialog med ‎Jonas Ghouchbar, representant for Khan Academy i Norge. I den nærmeste tiden vil vi inngå en avtale med Khan Academy om fri tilgang til nettstedets ressurser. ‎Jonas Ghouchbar reaksjon på mattemestringsprosjektet var udelt positiv og vi ser felles interesser i utviklingen av School Tool-konseptet.

 

  • Høyskolen i Oslo og Akershus

For at prosjektet skal kunne finansieres så rimelig som mulig er mye av arbeidet tenkt utført frivillig uten kostnad av studenter på HiOA og samordnet av BetaLabs.

 

  • Akershus fylkeskommune og Sandvika videregående skole

Akershus fylkeskommune og Sandvika vgs stiller gratis lokaler til disposition for gjennomføring av mattemestringskurser på Sandvika videregående skole

 

  • Lørenskog kommune og Kjenn skole

Lørenskog kommune og Kjenn skole stiller gratis lokaler til disposition for gjennomføring av mattemestringskurser på Kjenn skole.