0%

Samhold

Om oss

Minecraft

Med matteoppgaver som gir mestring.

Samspill

Sammen finner vi veien.

Mattemestring

Vi leker oss til læring!

Felleskap

Tillit og trivsel.

Gjermund Torkildsen, Rådgiver, Statped sørøst

"Thedins prosjekt er spennende og et godt startpunkt for et videre arbeid. Det har de senere år vært et stort fokus på frafall i videregående opplæring, blant annet gjennom NY GIV. Elever med konsentrasjonsvansker faller ofte utenfor slike innsatser, og Thedins arbeid er derfor viktig. For at potensialet i prosjektet skal bli realisert kreves det imidlertid at Thedin får anledning, gjennom blant annet økonomisk støtte, til å utvikle aspekter av prosjektet ytterligere. Forum for matematikkmestring er positive til videre faglige drøftinger." - Forum for matematikkmestring

Pia Elverhøi, medlem av Ludvigsensutvalget "fremtidens skole"

"Mattemestringsprosjektet ser ut til å møte kravene for god læring i forhold til "21st Century Skills", der den optimale læringsarenaen ligger i skjæringspunktet mellom elevenes faglige og sosiale ferdigheter. Kan denne metoden være en del av fremtidens skole?"

Jon Walstad. Leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

"Ut fra vår erfaring og vårt ståsted ser vi at prosjektet både faglig og gjennomføringsmessig er interessant. Det er preget av god forståelse for matematikkdidaktiske problemstillinger, spesielt rettet mot elever som av forskjellige årsaker har lærevansker i matematikk. Vi gir derfor vår faglige tilslutning til intensjonen for prosjektet."

Bilde fra Bassengmatte i Minecraft.

Minecraft-oppgave: Bassengmatte

I denne oppgaven lærer eleven om volum ved å bruke klosser med vann. Det er laget et antall vannfylte bassenger i Minecraft. I et av bassengene er volumen angitt i antall liter. De andre bassengene har lengde, bredde og høyde som kan relateres til bassenget med angitt volum i liter. Oppgaven er å finne antall
+ Read More

Vilkår

Vilkår, Minecraftcompo 11. April 2015 Her har vi samlet vilkår og formelle detaljer for konkurransen 11. April 2015. Kan vi forutse alt? Neppe. Kan vi prøve å være litt forutseende? Vi har gjort et ganske godt forsøk!

MC-edit

Dette er en rask intro i byggeverktøyet MC-Edit av Nina Bauge. MUST: Se denne presentasjonen av det viktigste redigeringsverktøyet vi bruker for modellering og implementering

Aktuelt nå: Nye kurs

Årets vårkurs er åpne for påmelding!

Nye nettsider

Nye nettsider

Nå er de nye nettsidene oppe og går! Det blir fremdeles tweaket litt her og der, men alt i alt er vi veldig fornøyde! Enda har vi et par godbiter igjen. Forum, instruksjonsvideoer og kursmateriale for superbrukere kommer på plass før kursstart i februar. Likevel er vi fremdes åpne for forslag, innspill og tilbakemeldinger. Liker du de
+ Read More

LAN-komité innkalles

LAN-komité innkalles

I disse dager starter arbeidet med å arrangere et arbeids-LAN. Arbeidet skjer i samarbeid med OTS Beta-Labs fra HiOA, ADHD Norges Ungdomslag og TurboDevs. Vi tar utgangspunkt i at vi vil legge arrangementet til overgangen Mars/April så vi holder god klaring til eksamensperioden nærmere sommeren.

«Jeg er imponert over hva dere har laget i Minecraft. Jeg vil gjerne være med å hjelpe til å lage oppgaver.» Deltaker 14 år

«Vår jente har endelig fått utfordringer som hun har likt. Hun bruker timer på å løse oppgaver på Minecraft. Vi har ikke opplevd noe lignende før.» Far til deltaker

«N.N brukte hele kvelden på å regne ut hvor mange klosser hun hadde brukt på bygningen sin. Hun synes det var kjempegøy! Mindcraft er en kraftig forsterker!» Mor til deltaker

«Siden han begynte på dette kurs har han fått et helt annet forhold til matematikk. Nå synes han det er morsomt å jobbe med matteoppgaver.» Far til gutt på 11 år med ADHD

1 2 3