0%

Samhold

Om oss

Minecraft

Med matteoppgaver som gir mestring.

Samspill

Sammen finner vi veien.

Mattemestring

Vi leker oss til læring!

Felleskap

Tillit og trivsel.

Gjermund Torkildsen, Rådgiver, Statped sørøst

"Thedins prosjekt er spennende og et godt startpunkt for et videre arbeid. Det har de senere år vært et stort fokus på frafall i videregående opplæring, blant annet gjennom NY GIV. Elever med konsentrasjonsvansker faller ofte utenfor slike innsatser, og Thedins arbeid er derfor viktig. For at potensialet i prosjektet skal bli realisert kreves det imidlertid at Thedin får anledning, gjennom blant annet økonomisk støtte, til å utvikle aspekter av prosjektet ytterligere. Forum for matematikkmestring er positive til videre faglige drøftinger." - Forum for matematikkmestring

Pia Elverhøi, medlem av Ludvigsensutvalget "fremtidens skole"

"Mattemestringsprosjektet ser ut til å møte kravene for god læring i forhold til "21st Century Skills", der den optimale læringsarenaen ligger i skjæringspunktet mellom elevenes faglige og sosiale ferdigheter. Kan denne metoden være en del av fremtidens skole?"

Jon Walstad. Leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

"Ut fra vår erfaring og vårt ståsted ser vi at prosjektet både faglig og gjennomføringsmessig er interessant. Det er preget av god forståelse for matematikkdidaktiske problemstillinger, spesielt rettet mot elever som av forskjellige årsaker har lærevansker i matematikk. Vi gir derfor vår faglige tilslutning til intensjonen for prosjektet."

«Før første gang opplevde han å være blant de bedre på en matteprøve. Det er stort å se hvordan hans selvtillit har vokste på dette».  Mor til gutt på 12 år med Aspergers syndrom og ADHD

«Gutten vår har fått et helt annet forhold til både skole og matte. Alle andre aktiviteter har fått vike for dette kurset. To ganger har jeg vært nødt til å holde ham hjemme fra kurset på grunn av sykdom, men da var han ikke blid.» Mor til gutt på 13 med ADHD

«Vår gutt har en fraværsprosent på over 50 % på skolen. Dette kurset har han aldri villet gå glipp av. Dette har vært et sjeldent lyspunkt for ham» Far til gutt på 14 år med ADHD, dysleksi og Asbergers syndrom

«Vår jente slet med at hun ble sint og irritert på kurset, men hun kom tilbake, fikk en positiv holdning og fullførte, Det ble en viktig seier for henne»  Far og mor om hyperaktiv jente med ADHD på 15

«Vi reiser halv annen time hver vei for å være med på dette kurset. Her har min datter følt seg hjemme, blitt satt pris på og bygget selvtillit.» Mor til datter på 15 med ADHD

«Kurset har hatt flere gode spin-off effekter. N.N har blitt vist tillit og har tatt ansvar i forhold til beskjeder, oppgaver, reise til og fra osv som han har vokst på. Det har vært en arena for mestring, og en erkjennelse av at han ikke er så veldig annerledes.» Mor til gutt på 15 år
+ Read More

Mattemestringskurser – resultater

Mattemestringskurser – resultater

Nærmere 90% av deltakerne har fullført.  Samtlige har opplevd aksept og fellesskap  Samtlige har fått en positiv holdning til læring og matematikk.

«N.N. har tatt enorme steg i matematikk denne høsten. Det som imponerer mest er hvor god orden han har fått i arbeidet sitt og hvor flink han er til å regne med oppstilte stykker. Tror mattekurset han har vært på har fungert meget positivt for utviklingen hans.» Lærer til gutt 13 år

Bli superbruker!

Går arvingene dine på mattemestringskurs? Da er det mange gode grunner til å bli superbruker.

Quiz

Quiz

Dette er en gammel versjon av en mattequiz som ble bygget som en prototype for å teste muligheten for quiz i minecraft.

1 2 3