Påmelding: Brukerkurs for lærere i barne- og ungdomsskolen i «Matematikk med Minecraft»

Dagskurs i bruk av matteoppgaver i Minecraft som pedagogisk verktøy

Vi tilbyr skreddersydde brukerkurs for lærere i barne- og ungdomsskolen i «Matematikk med Minecraft». Dette arrangeres etter bestilling på valgfri skole.
Reise og opphold utenfor Oslo og Akershus for kurs-arrangører kommer i tillegg.

Kostnad: 15.000
Maksimalt 10 deltagere.

Prisen inkluderer lunsj og kaffe, leie av Laptop, kjøp av Minecraft lisens (livstid), tilgang og bruk av våre matteoppgaver innen algebra, geometri, sannsynlighet og ligninger.

Dagskurset inneholder:

  • Innføring i Minecraft (for de som aldri har spilt Minecraft).
  • Gjennomgang av egenutviklede oppgaver.
  • Praktisk gjennomføring på skole og i klasserom.
  • Oppgaveutvikling.