Påmelding: Seminar i Mattemestring og Mattemestring på nett 16 April

Mattemestring med analoge og digitale hjelpemidler.

Prosjektpresentasjon, resultater og erfaringer

 

Mattemestrings-prosjektet

Er finansiert av Extrastiftelsen. Prosjektet er utviklet og gjennomført av Lars Thedin og drevet i ADHD Norges regi. Målgruppen er elever i barne- og ungdomsskolen med kognitive utfordringer som trenger stimulans til skolearbeid.

Siden oppstarten 2014 har 140 barn i alderen 12 til 16 år deltatt i prosjektet. Med spill, leker og konkurranser har deltakerne lært teknikker og arbeidsformer for å lettere kunne mestre skolearbeidet. Med seks deltakere i hver gruppe har arbeidet hatt fokus på mestring og trygt fellesskap. Matematikk er valgt som fag fordi disse ferdigheter er en nøkkelfaktor for å fullføre skolen. Samtlige deltakere har opplevd aksept og fellesskap og fått en positiv holdning til skole og læring.

Mattemestring på nett-prosjektet

Er også finansiert av Extrastiftelsen og drevet i ADHD Norges regi. Det er et supplement til mattemestringsprosjektet, der deltakerne i samspill med lærere og programmerere har utviklet spill og oppgaver i matematikk i dataspillet Minecraft innen algebra, geometri, sannsynlighet og ligninger.

Mattemestring(Lars Thedin)

9 – 10             Bakgrunn. Utvikling av metoder og oppgaver.

10.15 – 11.    Rammer og arbeidsformer

11.15 – 12     Evaluering, erfaringer og videreføring

12 – 13           Lunsj

Mattemestring på nett (Tobias Andersen og Rebekka Ekhagen)

13 – 14           Bakgrunn, rammer, arbeidsformer og utviklingsarbeid

14.15 – 15     Innføring i Minecraft og presentasjon av egenutviklede oppgaver

15.15 – 16     Evaluering, erfaringer og videreføring

Dato: Mandag 16. april 2018

Sted: Sandvika vgs, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika.

Påmelding: lars.thedin@outlook.com

Pris før 15 april: 400 kr for medl. i ADHD Norge, 600 for ikke medl.

Pris etter 15 april: 500 kr for medl. i ADHD Norge, 700 for ikke medl.

Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, samt tilgang til og bruk av våre matteoppgaver innen algebra, geometri, sannsynlighet og ligninger.