Superbruker-Ressurser

Last ned Superbrukerhåndboken i PDF-format:

superbrukerhåndboken-bilde

Versjon 0.4 – 1506 KB

 

Her presenterer vi noen av temaene vi samarbeider med superbrukere.
I første omgang tar vi for oss bruk av Minecraft-funksjoner.
Når dere har gått igjennom dette materialet ønsker vi at du skal være komfortabel med:

  • Vite hva en whitelist er og redigere den
  • Kjenne til permissions og kunne administrere dem/
  • Bistå med bruk av kommandoblokker og teleportering
  • Hjelpe elever med å logge seg på trådløst nettverk og minecraft-server

Kommandoer

I minecraft har man et eget meldingsvindu hvor brukerne kan skrive meldinger til hverandre. Dette meldingsvinduet fungerer også som en terminal hvor man kan skrive kommandoer til serveren for å utføre visse operasjoner som å registrere brukere, teleportere brukere eller opprette nye verdener.
Man åpner meldingsvinduet ved å trykke “t” på tastaturet . Når man er ferdig med å skrive en melding eller en kommando, sender man meldingen eller kommandoen ved å trykke på “Enter” tasten.
Forskjellen mellom vanlige meldinger og kommandoer til serveren, er at de som oftest begynner med; “/” eller i noen tilfeller “//” som f.eks. kommandoen “/pex reload” som oppdaterer permissions på serveren.

Dersom man skriver “pex reload” uten skråstrek forran, vil det ikke bli tolket som en kommando, men som en melding til alle de andre brukerne på serveren.


Sikkerhetsfunksjoner


Dersom noen utenfor kurset forviller seg inn på serveren vår, har vi satt opp flere sikkerhetsmekanismer for å forhindre hærverk. Sikkerhetsmekanismene krever at hver deltager i kurset blir registrert og får tildelt rettigheter til å bygge på serveren.

Whitelist

Den første sikkerhetsmekanismen er “whitelist”, dvs. en liste over godkjente brukere på serveren.

For at en ny bruker skal kunne bygge eller rive ned klosser på serveren, må brukeren bli registrert i denne listen.

For å se alle brukerne i listen, bruker man kommandoen

/whitelist list

For å legge til en bruker i listen, bruker man kommandoen

/whitelist add x

(x er brukernavnet til brukeren)

For å oppdatere listen, bruker man kommandoen

/whitelist reload

Permissions

Selv om man har blitt lagt til whitelist, er det ikke fritt fram for å bygge og rive ned hvor som helst.
Vi har laget flere verdener som brukerne kan jobbe i. I noen av verdene er det ikke tillat å bygge, kun aktivere spaker og knapper, som i f.eks. flipperspillet.
For å gjøre dette mulig, har vi satt opp “permissions” for hva man kan gjøre i hver verden.
For å legge til en ny bruker i permissions, bruker man kommandoen

/pex user x group add Guest

(x er brukernavnet til brukeren)

Deretter bruker man denne kommandoen for å oppdatere permissions.

/pex reload

Brukeren har nå fått tilskrevet rettigheter.

Du kan se en instruksjonsvideo for hvordan man utfører disse kommanodene her:


Administrasjonsfunksjoner

I denne delen vil vi gå igjennom ulike funksjoner som er nyttige å kunne på administratornivå

Teleport

Det er i dag bare 5 steder vi bruker teleport-kommandoer: start, byggmester1, byggmester2, forskningsdagene og panel.

Start

start er bare en verden hvor man kan velge hvor man skal dra, brukes gjerne dersom man vil dele opp i grupper.

Byggmester 1 og Byggmester 2

byggmester1 og byggmester2 er to identiske flate verdener hvor man har uendelig med plass å bygge på.

Forskningsdagene

forskningsdagene er flipperspillet, hvor man ikke kan gjøre noe annet enn å trykke på knapper og dra i spaker.

Panel

panel er en kontrollrom kun for superbrukeren Mester_Lars
I denne verdenen Her har jeg satt opp bokser som Mester_Lars kan trykke på for å flytte alle på hele serveren til en world eller en annen. Dersom Mester_Lars selv vil tilbake til panelet, bruker han kommandoen:

/mw move Mester_Lars panel

For å flytte inviduelle brukere, kan man bruke følgende kommando hvor “x” er et brukernavn, og “y” er et sted/verden:

/mw move x y

For å flytte alle på serveren til et annet sted/world manuelt hvor “y” er et sted/verden (forskjeller i store/små bokstaver teller):

/mw move @a y

Command blocks

Vi benytter noe som kalles “command blocks” i minecraft for å gi brukerne mulighet til å teleportere seg mellom verdener uten å ha tilgang på alle kommandoene. Måten dette gjøres på, er å lagre en kommando i en byggekloss, og feste en knapp eller spake til denne klossen som aktiverer kommandoen.
Kommandoen inni klossen kan kun endres av superbrukere.
Eksempelvis har man en command-block med en knapp i flipperspill-verdene som teleporterer brukeren som trykker på knappen tilbake til start-verdenen.
Kommandoen som ligger i denne klossen er /mw move @p start og denne kommandoen kan endres ved at man trykker på klossen med høyre museknapp. Trykker man på klossen med venstre museknapp, slettes klossen.
Dersom man trenger flere command-blocks, bruker man kommandoen /give x minecraft:command_block y hvor x er ditt brukernavn og y er antallet klosser.